Jokainen syöpä on ainutlaatuinen – miksei siis hoitokin?

Syöpä syntyy, kun ihmisen solujen DNA:ssa tapahtuu muutoksia, joita elimistö ei tunnista tai pysty korjaamaan. Näitä muutoksia kutsutaan mutaatioiksi. Ne ovat DNA:han sattumanvaraisesti tulleita virheitä, joista suurin osa on harmittomia, mutta jotkin niistä voivat aiheuttaa solun hallitsematonta jakautumista. Kasvaessaan nämä mutatoituneet solut muodostavat kasvaimia, jotka tuhoavat tervettä kudosta.

Syövät on perinteisesti luokiteltu sijaintinsa mukaan, ja potilaita, joilla on samankaltaisia kasvaimia, on hoidettu samoilla lääkehoidolla. Viime vuosina syöpätutkimuksissa on tunnistettu geenejä, jotka vaikuttavat syövän syntyyn ja kasvuun. Näin ollen syövät voidaan nyt luokitella niiden takana piilevien DNA-muutosten ja syöpäsolujen kasvuun vaikuttavien genomimuutosten mukaan.

Geeniprofilointi tunnistaa kaikentyyppiset mutaatiot genomissa ja mahdollistaa siten kohdennetut täsmähoidot, joista on saatu lupaavia tuloksia. Täsmähoito hyökkää kohdennetusti tunnistamiaan syöpäsoluja vastaan, eikä aiheuta normaaleille soluille yhtä paljon vahinkoa kuin perinteiset syöpähoidot. Täsmähoidot ovatkin vauhdilla kasvava osa uusia syöpähoitoja.

Täsmähoidot ovat merkittävällä tavalla parantaneet tiettyjen syöpien hoitomahdollisuuksia. Samalla ne ovat muuttaneet syövän hoitoa, sillä monet tavallisetkin syövät ovat jakautuneet alatyyppeihin, joiden hoidot poikkeavat toisistaan. Tämä asettaa uusia vaatimuksia myös tarkalle diagnostiikalle, kertoo Docrates Syöpäsairaalan syöpätautien erikoislääkäri Tuomo Alanko.

Geeniprofilointi tunnistaa kaikentyyppiset mutaatiot genomissa ja mahdollistaa siten kohdennetut täsmähoidot, joista on saatu lupaavia tuloksia.