12 faktaa syövästä

Miten geenit vaikuttavat syövän syntyyn? Miten syöpäkasvaimia seulotaan ja diagnosoidaan? Millaisia hoitoja syöpään on tarjolla? Kokosimme listan keskeisistä faktoista.

1. Mutaatiot ja perinnöllisyys

Syövän aiheuttavat perimässä sattumanvaraisesti tapahtuvat mutaatiot. Kuitenkin vain noin kymmenen prosenttia syövistä johtuu perinnöllisistä syistä. 90 prosenttia syövän aiheuttaneista mutaatioista tapahtuu pelkästään kasvaimessa eivätkä ne siirry jälkeläisille. 1

2. Läpimurto tutkimuksessa

Ensimmäiset syövän syntymiseen liitetyt geenit löydettiin 1970-luvulla. 2

3. Kattava seulonta

Seulonnalla pyritään tunnistamaan oireettomia yksilöitä, joilla on tiettyyn syöpään tai esisyöpään viittaavia poikkeavuuksia sekä ohjaamaan heidät nopeasti diagnoosiin ja hoitoon. Esimerkiksi rintasyöpäseulontaan osallistuu vuodessa yli 300 000 naista eli noin 81 prosenttia kutsutuista.3 Suolistosyövän seulonnat aloitettiin Suomessa vuonna 2019.

4. Varhainen diagnoosi

Oikea syöpädiagnoosi on välttämätön riittävän ja tehokkaan hoidon kannalta, sillä jokainen syöpätyyppi vaatii erityisen hoitosuunnitelman. Varhaisessa vaiheessa todettu syöpä reagoi todennäköisemmin tehokkaaseen hoitoon ja voi johtaa suurempaan selviytymisen todennäköisyyteen, vähentyneeseen sairastuvuuteen ja halvempaan hoitoon5.

5. Apua kliinisistä tutkimuksista

Lääkkeiden kliiniset kokeet eli kliiniset lääketutkimukset auttavat syöpälääkkeiden tehokkuuden ja turvallisuuden selvittämisessä. Vuonna 2017 Suomessa käynnistettiin 25 syöpään liittyvää kliinistä lääketutkimusta6.

6. Geenitutkimus etenee

Ihmisellä on noin 20 000 geeniä, joista syövässä erityisen merkityksellisiksi on todettu noin 300 geeniä. Tutkimus löytää kuitenkin koko ajan uutta merkittävää tietoa geeneistä7.

7. Mitkä geenit?

92 prosenttia suomalaisista kertoi kuulleensa geeneistä, mutta vain 38 prosenttia totesi tuntevansa asiaa jonkin verran tai hyvin8.

8. Testien luotettavuus

Suomalaisista 63 prosenttia luottaa lääkäreiden tekemiin geenitesteihin enemmän kuin internetistä tilattaviin geenitesteihin9.

9. Yleisimmät syövät

Suomessa todettiin vuonna 2018 kaikkiaan 34 372 uutta syöpää. Naisten yleisin uusi syöpä on rintasyöpä ja miesten eturauhasen syöpä10.

10. Yksilöllinen hoito

Syövän hoitomuoto riippuu siitä, minkä tyyppinen syöpä on ja kuinka pitkälle se on edennyt. Joillakin syöpäpotilailla käytetään vain yhtä hoitoa, mutta useimmilla yhdistetään esimerkiksi leikkaus kemoterapiaan tai sädehoitoon. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi myös immunoterapia, kohdennettu terapia ja hormonihoidot11.

11. Ympäristötekijät

Mutaatioiden syntyyn vaikuttavat sattuman lisäksi myös ympäristötekijät. Esimerkiksi ruokavaliolla ja tupakoinnilla on havaittu olevan vaikutus syövän syntyyn12.

12. Genomin kartoitus

Ihmisen koko genomi saatiin ensi kertaa luettua vuonna 2003, yli vuosikymmenen kestäneen työn tuloksena. Nykyään genomi voidaan analysoida muutamassa päivässä13.

Tarkan diagnostiikan ja uusien kehittyneiden hoitomuotojen ansiosta syöpä on kuitenkin yhä useammin parannettavissa. Esimerkiksi geeniprofiloinnin avulla tietoa ihmisen perimästä on enemmän saatavilla, mikä voi avata mahdollisuuden syövän räätälöityyn täsmähoitoon. Lue lisää geenianalyysista täältä.

 

Lähteet:

1 https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syovan-perinnollisyys/

2 https://www.cancer.gov/research/progress/250-years-milestones)

3 https://syoparekisteri.fi/seulonta/rintasyovanseulonta/

4 https://www.colores.fi/suolistosyovan-seulonta-aloitetaan-vuonna-2019/

5 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cancer

6 http://cancertrials.fi/

7 Bailey et. al (2018), Cell

8 Rochen IRO Research:lla teettämä tutkimus 2019

9 Rochen IRO Research:lla teettämä tutkimus 2019

10 https://syoparekisteri.fi/2020/04/29/keuhkosyopakuolleisuus-suurinta-perusasteen-

koulutuksen-saaneilla/

11 https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment

12 https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/mika-aiheuttaa-syopaa/

13 https://www.hs.fi/tiede/art-2000005624324.html